Sopimusehdot

Tertin kartanon tietosuojaseloste

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeää. Tertin kartano on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jota Tertin kartano suorittaa majoitus-, ravintola-, kokous- ja muu tuote -palveluidensa tarjoamiseksi asiakkailleen sekä edellä mainittuihin liittyvään asiakassuhteen hankintaan ja ylläpitoon.  Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, jotka koskevat Tertin kartanon asiakkaita, uutiskirjeen tilaajia sekä Tertin kartanon verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa vierailevia henkilöitä.

Tertin kartanon Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi                                         Tertin kartano Oy
Y-tunnus                                  2018027-2
Osoite                                      Kuopiontie 68, 50350 Mikkeli

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nina Erkkilä
Tertin kartano, Kuopiontie 68, 50350 Mikkeli
+358 (0) 15 176 012, [email protected]

Rekistereiden nimet
Tertin kartanon asiakasrekisteri ja matkustajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin, yhteydenpitoon. Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 29 § nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun.

Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötiedot
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja/tai laskutukseen tarvittavat tiedot esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitteet ja kansallisuus. Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja matkustajatietoja mm. nimi, osoite, kansallisuus, majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, sekä muita vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Asiakasrekisterissä käsitellään asiakkaan vapaaehtoisesti luovuttamia tietoja mm. nimi, (yritys) ja sähköposti.

Matkustaja- ja henkilötietojen tietolähteet
Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot, varauspalveluyritys Booking.com sekä matkatoimistot, järjestöt ja muut matkailua harrastavat tahot. Yrityksen verkkosivuille ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet. Huonevarausten teon yhteydessä ja asiakkaan käyttämiä palveluita ja ostoja koskevista tapahtumista mm. Tertinkartano.fi- verkkopalvelun kävijämääristä kerättäviä tietoja, jotka Google Analytics tarjoaa sivuston kehittämiseksi, sosiaalisten medioiden, kuten Facebook, Instagram ja Youtube.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdollista manuaalista tietoa pidetään erikseen lukittavassa tilassa Tertin kartanon tiloissa, joihin vain yrityksen henkilöstöllä on pääsyoikeus. Sähköiset aineistot säilytetään pilvipalvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Tietoja pääsevät käsittelemään vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn ja liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

Rekisteröidyn oikeuksista
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi.
Tietojen oikaisupyynnöt tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu lakiin. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Evästeiden käyttö yrityksen verkkosivuilla

Evästeitä käytetään yleisesti, jotta verkkosivustot toimisivat tai olisivat tehokkaampia. Ne myös välittävät tietoa sivuston omistajille. Tertin kartanon verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Muut käytettävät evästeet liittyvät sosiaalisen median markkinointipalveluihin tapahtuma- ja asiakasryhmäkohtaisesti kulloinkin voimassa oleviin kampanjoihin tapauskohtaisesti.